Strona główna
Oferta
Tabor
Kontakt
O firmie

+48 662 310 169

biuro@max-tsl.pl

ul. 5 Stycznia 35/103
64-330 Opalenica

RODO

Witamy w MAX-TSL

Świadczymy kompleksowe usługi transportowe i spedycyjne na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Poznaj naszą ofertę
Złóż zapytanie
Warunki przewozu - pobierz
Licencja - pobierz

O firmie

Zadowolenie klientów zawsze było i jest naszym priorytetem. O tym, że jest to nasza mocna strona mówią opinie klientów, którzy nam zaufali.


Na najwyższym miejscu wymienili dobrą obsługę, która przejawia się w:

 • terminowości
 • dyspozycyjności
 • nowoczesny system GPS
 • szybkiej reakcji na zapytania ofertowe
 • nowoczesna flota
 • zaufanie

Oferta

 • Zajmujemy się transportem międzynarodowym i spedycją
 • Posiadamy własne magazyny przeładunkowe
 • Specjalizujemy się w przewozie ładunków ekspresowych
 • Dysponujemy autami na terenie całej Europy
 • Posiadamy 10 letnie doświadczenie
 • Posiadamy własną flotę

Tabor

Kontakt

MAX-TSL Sp. z o.o.


NIP: PL7882029161

REGON: 383166790

KRS: 0000783221

ul. 5 Stycznia 35/103
64-330 Opalenica

+48 662 310 169

biuro@max-tsl.pl

RODO

INFORMACJA O POSIADANIU I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla Partnerów Biznesowych MAX-TSL Sp. z o.o.


O przetwarzaniu danych osobowych przez firmę MAX-TSL Sp. z o.o.


Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MAX-TSL Sp. z o.o., z siedzibą ul. 5 Stycznia 35/103, 64-330 Opalenica, zwana dalej Administratorem.


2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do:

- wykonania umowy / zamówienia, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

- zawarcia umowy / przyjęcia zamówienia w oparciu o Państwa zainteresowanie naszą ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. B RODO;

- ewentualnego dochodzenia / obrony przed roszczeniami;

- oferowania Państwu produktów i usług, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów)


3. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 2, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz wycofania zgody w dowolnym momencie.


4. Okres przechowywania danych.

- w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy / zamówienia, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane wyłącznie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową /zamówieniem wynikające z prawa, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

- dane przetwarzane do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.


5. Udostępnianie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy na przykład: kancelarie prawnicze, biura rachunkowe


6. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- do sprostowania danych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

- do żądania od Administratora usunięcia danych,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,

- do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

- do wycofania zgody w dowolnym momencie

Prawa wymienione powyżej można zrealizować przez kontakt z Administratorem, tj.

MAX-TSL Sp. z.o.o, tel. +48 662 310 169,


7. Informacja o dobrowolności podania danych:

Dane zostają udostępnione dobrowolnie. Dane będą przetwarzane w celu przygotowania i przestawienia oferty marketingowej, do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych. Są niezbędne do:

- przygotowywania oferty i zawarcia umowy / zamówienia na świadczenie usług / proform / faktur.


Wszystkie prawa zastrzeżone. MAX-TSL ' 2019. Kreacja i wdrożenie: GrupaTYTANI.pl